Ajut de la Diputació de Tarragona: 2021 Transició energètica i acció climàtica
  • 28
    Nov 22
    AJUTS I SUBVENCIONS 2021

    La Diputació de Tarragona ha resolt concedir un import de 15.896,02 € per LA LÍNIA 2. Subvencions transició energètica i acció climàtica 2021, Instal·lació fotovoltaica d'autoconmen a l'edifici "El Grevol"