Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Capafonts o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Capafonts. Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial.
  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions legals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.
  • L’Ajuntament de Capafonts no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.
  • L’Ajuntament de Capafonts garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web i per la impossibilitat d’accedir-hi.