Ordenança municipal de salvaguarda de la Vall del Riu Brugent
 • 15
  Nov 21
  CONSULTA PÚBLICA

  CONSULTA PÚBLICA

  Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública, la necessitat d'aprovar una ordenança reguladora de la salvaguarda de la Vall del Riu Brugent.

  El marc en què es planteja la nova norma és el següent:

  Antecedents: La Vall del Brugent es troba situat al bell mig de les muntanyes de Prades, on hi podem trobar una flora i fauna de gran interès ecològic. Aquest fet fa que el turisme en els últims anys hagi augmentat considerablement.

  Problemes que es volen solucionar amb la norma: Amb aquesta nova ordenança es pretén regular l’accés a aquesta vall, protegir l’ecosistema i poder tenir una base legal per poder obligar als turistes a respectar unes normes un cop entren dins la vall.

  Necessitats i oportunitats de la seva aprovació: Des de l’Ajuntament de Capafonts veiem oportú aprovar aquesta nova norma, ja que a dia d’avui no n’hi ha cap que reguli l’accés a la vall del Brugent. Creiem que és necessària per poder sancionar aquelles persones que no la compleixin, degut a que s’observen actuacions incíviques que posen en perill els boscos i la gent que hi ha a l’interior.

  Objectius de la norma: L’objectiu principal és que els cossos competents en la matèria de protecció de l’entorn i els cossos amb capacitat de sancionar, (Agents Rurals i Mossos d’Esquadra) tinguin un fonament legal per poder dur-les a terme, i requerir a les persones que s’estiguin saltant la normativa, que abandonin l’espai on es troben comentent una infracció.

  Data inici consulta: 15 de novembre de 2021.

  Data finalització consulta: 10 de desembre de 2021.

  Adreça de correu electrònic per les aportacions dels ciutadans: ajuntament@capafonts.cat 

  L'expedient sencer es pot consultar a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.