Proposta de Reglament d'ús dels equipaments municipals
 • 15
  Nov 21

  CONSULTA PÚBLICA

  Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública, la necessitat d'aprovar un reglament regulador de l'ús dels equipaments municipals.

  El marc en què es planteja la nova norma és el següent:

  Antecedents: Fins a data d'avui no hi ha hagut cap reglament d'ús dels espais municipals del municipi de Capafonts, és per això que creiem convenient establir-lo.

  Problemes que es volen solucionar amb la norma: Es vol resoldre l'aleatorietat a l'hora de fer servir els equipaments municipals i que a partir d'aquest reglament, les entitats i persones sol·licitants es trobin en les mateixes condicions per poder fer-ne ús.

  Necessitats i oportunitats de la seva aprovació: Tenir un reglament vigent que es compleixi i que es pugui consultar en cas de dubte.

  Objectius de la norma: Regular equitativament l'ús dels equipaments municipals de Capafonts.

  Data inici consulta: 15 de novembre de 2021.

  Data finalització consulta: 10 de desembre de 2021.

  Adreça de correu electrònic per les aportacions dels ciutadans: ajuntament@capafonts.cat

  L'expedient sencer es pot consultar a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.