Subvenció espais naturals de Catalunya.
  • 29
    Set 22

    Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica,Alimentació i Agenda Rural, Direcció General de Polítiques, Ambientals i Medi Natural

    Ha resol l’atorgament de subvencions a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020  per a l'any 2022, un import de 30.179,85€, per a la Creació del Mirador d'espai natural a Capafonts.