Informació pública - Camí de la Llúdriga
 • 27
  Feb 24
  Informació pública en la memòria valorada de la futura Obertura de línia de defensa (franja de protecció) al camí municipal de Capafonts (Camí de la Llúdriga).

  Per provisió d'alcaldia de 27 de febrer, s'ha acordat sotmetre a informació pública en la memòria valorada de la futura Obertura de línia de defensa (franja de protecció) al camí municipal de Capafonts (Camí de la Llúdriga), amb un pressupost total de 13.569,56 euros (IVA inclòs).

  El projecte es pot consultar per qualsevol interessat, durant els vint dies hàbils subsegüents a la darrera publicació del present anunci al Tauler electrònic de l'Ajuntament. https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4303980001

  Durant aquest mateix termini es poden formalitzar, davant l'Ajuntament, les al·legacions que es considerin pertinents.